ÜBERSICHT     SUCHE     FAMILIEN     ORTE     BERUFE     HIGHLIGHTS     PROMINENTE     KONTAKT

Index der Personen (Personenblätter)

schwarz
zur Familie Heidermanns/Herminghaus gehörig (verwandt):
grau
bislang nicht als verwandt erweisbar:
direkte(r) Ahn(in)
nur Nachkommen verzeichnet
Vorfahren und Nachkommen verzeichnet
nur (Ehe)verbindung verzeichnet
nur Vorfahren verzeichnet
 

                    ?  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

N.∞ ca. 1635
  Johannes Frielinghaus
  (∞ ca. 1635 – )
N.∞ Arnold zu Clausen  ( – )
N.∞ Gerhard Caspar Lodewig  ( – )
N.∞ vor 1737
  Peter Glaser
  (∞ vor 1737 – )
N.   (∞ 1742 – )
N.∞ vor 1625
  Hendrik van Osch
  (∞ vor 1625 – )
N.∞ Peter Johann Sylvius  ( – )
N.∞ Johannes Müller  ( – )
N.∞ vor 1766
  Caspar Schmidt
  (∞ vor 1766 – )
N.∞ vor 1654
  Georg Schöler
  (∞ vor 1654 – )
N.∞ Albert Hahn  ( – )
N.∞ Wilhelm Maaßen  ( – )
N.∞ Jakob auf dem Kamp  ( – )
N.∞ Friedrich Peter Hiby  ( – )
N.∞ ca. 1695
  Christian Bockhacker
  (∞ ca. 1695 – )
N.∞ Franz Heinrich Tiefenthal  ( – )
N.∞ Johann Wilhelm Thomas  ( – )
N.∞ Servatius auf dem Kamp  ( – )
N.   ( – )
N.∞ vor 1773
  Johann Arnold Modersohn
  (∞ vor 1773 – )
N.∞ vor 1674
  Nikolaus Winter
  (∞ vor 1674 – )
N.∞ Carl Ernst Giesen  ( – )
N.∞ Eberhard Knopius  ( – )
N.∞ ca. 1590
  Hermann Koch
  (∞ ca. 1590 – )
N.∞ Jakob Rumetsch  ( – )
N.∞ vor 1792
  Johann Jodocus Seiler
  (∞ vor 1792 – )
N.∞ vor 1739
  Johann Engelbert Günther
  (∞ vor 1739 – )
N.∞ Adolf Opderbecke  ( – )
N.∞ Peter Schönebeck  ( – )
N.∞ Johannes Osberghaus  ( – )
N.∞ vor 1620
  Philipp Schickhardt
  (∞ vor 1620 – )
N.∞ vor 1651
  Caspar Berg
  (∞ vor 1651 – )
N.   (∞ 1796 – )
N.∞ Diedrich Boenen  ( – )
N.∞ Johann Kuhlmann  ( – )
N.∞ Georg Hösterey  ( – )
N.∞ Johannes Kohl  ( – )
N.∞ vor 1766
  Wilhelm Sommerkamp
  (∞ vor 1766 – )
N.∞ Bartholomäus Mund  ( – )
N.∞ Wilhelm Nagel  ( – )
N.   (∞ 1806 – )
N.∞ vor 1628
  Heinrich Beckers
  (∞ vor 1628 – )
N.∞ Johannes Mittelsten-Scheid  ( – )
N.∞ vor 1794
  Peter Wilhelm Busch
  (∞ vor 1794 – )
N.∞ Johann Peter de Graaff  ( – )
N.∞ vor 1680
  Peter Melchior
  (∞ vor 1680 – )
N.∞ vor 1490
  Johannes Kaupe
  (∞ vor 1490 – )
N.∞ Hermann Pollmann  ( – )
N.∞ Johann Heinrich Kielmann  ( – )
N.∞ Albrecht Sonnenberg  ( – )
N.∞ Anton Stille  ( – )
N.∞ Frowin Pottgießer  ( – )
N.∞ Heinrich Leveringhaus  ( – )
N.∞ Diedrich Bernegau  ( – )
N.∞ Johannes Löh  ( – )
N.∞ ca. 1729
  Johann Diedrich Pütter
  (∞ ca. 1729 – )
N.∞ vor 1687
  Heinrich Sträterhoff
  (∞ vor 1687 – )
N.   ( – )
N.∞ Karl August Piepenbring  ( – )
N.∞ Johann Christoph Steinhoff  ( – )
N.∞ Johann Diedrich Kämper  ( – )
N.∞ Johann Heinrich Rüggeberg  ( – )
N.∞ Johann Heinrich Wever  ( – )
N.∞ Johann Anton von Busch  ( – )
N.∞ Christian Fries  ( – )
N.∞ Johann Christoph Hymmen  ( – )
N.∞ Jakob Düsseldorf  ( – )
N.∞ Wilhelm Schriever  ( – )
N.∞ Arnold  ( – )
N.∞ Diedrich Spielberg  ( – )
N.∞ Johann Eberhard Bergfeld  ( – )
N.∞ Peter Maaßen  ( – )
N.∞ Melchior Boemke  ( – )
N.∞ vor 1725
  Johannes Eppenstein
  (∞ vor 1725 – )
N.∞ vor 1674
  Johannes Görtz
  (∞ vor 1674 – )
N.∞ Lambrecht Lynen  ( – )
N.∞ vor 1560
  Diedrich Elbers
  (∞ vor 1560 – )
N.∞ Johann Nikolaus Dill  ( – )
N.∞ Johann Peter Koch  ( – )
N.∞ Peter Welcker  ( – )
N.∞ ca. 1730
  Johannes Angelkorte
  (∞ ca. 1730 – )
N.∞ Johannes Singerhop  ( – )
N.∞ Jost Heinrich Manderbach  ( – )
N.   ( – )
N.∞ ca. 1660
  Hermann Wittenius
  (∞ ca. 1660 – )
N.∞ W. Wegener  ( – )
N.∞ Albert Ludwig Richter  ( – )
N.∞ Johann Heinrich Bergmann  ( – )
N.∞ vor 1787
  Bertram Fortmann
  (∞ vor 1787 – )
N.∞ ca. 1620
  Wilhelm Halbach
  (∞ ca. 1620 – )
N.∞ Johann Hermann Braß  ( – )
N.∞ Adam Peters  ( – )
N.∞ ca. 1555
  Peter Offermann
  (∞ ca. 1555 – )
N.∞ David Heinrich Fuchs  ( – )
N.∞ Franz Adolf Knodt  ( – )
N.∞ Johannes Frowein  ( – )
N.∞ Johann Peter Backhausen  ( – )
N.∞ vor 1740
  Johannes Fuchs
  (∞ vor 1740 – )
N.∞ vor 1764
  Johann Heinrich Feldhoff
  (∞ vor 1764 – )
N.∞ Hermann Schlieper  ( – )
N.∞ Caspar Friemann  ( – )
N.∞ vor 1590
  Dirk von Poolsum
  (∞ vor 1590 – )
N.∞ Theodor Johann Schmitz  ( – )
N.∞ Loosen Windrath  ( – )
N.   ( – )
N.   (∞ ca. 1425 – )
N.∞ vor 1742
  Christoph Kipp
  (∞ vor 1742 – )
N.∞ ca. 1800
  Johann Julius Gottlieb Hülsmann
  (∞ ca. 1800 – )
N.∞ Peter vom Heede  ( – )
N.∞ Johannes Lottich  ( – )
N.∞ Adolf Pempelfort  ( – )
N.∞ Johann Martin Imhoff  ( – )
N.∞ Benjamin Franzen  ( – )
N.∞ Matthias Sartorius  ( – )
N.∞ Johann Bernhard Lohmann  ( – )
N.∞ Johann Barthold Christoph Pottharst  ( – )
N.∞ Johannes Lünenschloß  ( – )
N.∞ vor 1615
  Andreas Schröers
  (∞ vor 1615 – )
N.∞ Konrad Kampmann  ( – )
N.∞ ca. 1662
  Caspar Siebel
  (∞ ca. 1662 – )
N.   ( – )
N.∞ Gottschalk Nippel  ( – )
N.∞ Christian Halfmann  ( – )
N.∞ Johannes Busch  ( – )
N.∞ Caspar Lausberg  ( – )
N.∞ Johannes Sethmann  ( – )
N.∞ Konrad Halbach  ( – )
N.∞ Wilhelm Paland  ( – )
N.∞ Arnold Hasenclever  ( – )
N.∞ Johann Sandhagen  ( – )
N.∞ Wilhelm Tillmanns  ( – )
N.∞ vor 1762
  Friedrich Möller
  (∞ vor 1762 – )
N.∞ vor 1676
  Johannes Hoppe
  (∞ vor 1676 – )
N.∞ Jan Enger  ( – )
N.∞ Peter zur Beck  ( – )
N.∞ Johannes Entringer  ( – )
N.∞ Wilhelm Brömer  ( – )
N.∞ Johann Hartkopf  ( – )
N.∞ Wilhelm Deus  ( – )
N.∞ ca. 1595
  Heinrich to Elsenbruch
  (∞ ca. 1595 – )
N.∞ Engelbert Elsenplässer  ( – )
N.∞ Lüngen  ( – )
N.∞ Peter Cleff  ( – )
N. [Vorstius?]∞ Albert Hausemann  ( – )
N.∞ Johannes Hösterey  ( – )
N.∞ Hermann Heinrich Lösenbeck  ( – )
N.∞ Wilhelm Beuren  ( – )
N.∞ Johann Peter Steinberg  ( – )
N.∞ ca. 1610
  Heinrich Quack
  (∞ ca. 1610 – )
N.∞ Hermann von Frentz  ( – )
N.∞ Friedrich Bölling  ( – )
N.∞ Heinrich Peters  ( – )
N.∞ Wilhelm Wiehagen  ( – )
N.∞ Christoph Friedrich Breunig  ( – )
N.∞ Johann Wilhelm Bertram  ( – )
N.∞ Johann Peter Schemann  ( – )
N.∞ vor 1818
  Ludwig Winter
  (∞ vor 1818 – )
N.∞ Anton Lüngen  ( – )
N.∞ Adolf Bauendahl  ( – )
N.∞ vor 1653
  Eustatius Tesche
  (∞ vor 1653 – )
N.∞ Diedrich Mertens  ( – )
N.   (∞ 1837 – )
N.∞ Peter  ( – )
N.∞ Reinhard Rittershaus  ( – )
N.∞ Johannes von Lievendal  ( – )
N.∞ Heinrich Vogelsang  ( – )
N.∞ Franz Büttinghausen  ( – )
N.∞ Thomas Meckel  ( – )
N.   ( – )
N.   ( – )
N.∞ Gustav Emminghaus  ( – )
N.∞ Engelbert Rittershaus  ( – )
N.∞ vor 1650
  Winand Erdmann
  (∞ vor 1650 – )
N.∞ Karl Wucke  ( – )
N.∞ Reinhard Rittershaus  ( – )
N.∞ Rütger von Hausen  ( – )
N.∞ Heinrich Bruckmann  ( – )
N.   ( – )
N.∞ ca. 1635
  Johann zum Kumpf
  (∞ ca. 1635 – )
N.∞ Johannes Schmitz  ( – )
N.∞ Johannes Plumer  ( – )
N.∞ Paul Peuchen  ( – )
N.∞ vor 1739
  Caspar Stute
  (∞ vor 1739 – )
N.   ( – )
N.∞ Christoph Heigold  ( – )
N.∞ vor 1680 Gummersbach
  Christian Neuhaus
  (∞ vor 1680 – )
N.∞ Johannes Tings  ( – )
N.∞ Wilhelm Cords  ( – )
N.∞ Karl Friedrich von Dachroeden  ( – )
N.∞ Johann Michael Illgen  ( – )
N.∞ Arnold Stursberg  ( – )
N.∞ ca. 1600 Meinerzhagen
  Johann Duisberg
  (∞ ca. 1600 – )
N.∞ Heinrich Johann Mittelste-Berghaus  ( – )
N.∞ vor 1930
  Eickhoff
  (∞ vor 1930 – )
N.∞ Reinhard Norrenberg  ( – )
N.∞ Caspar Berghaus  ( – )
N.∞ Heinrich Wittenius  ( – )
N.∞ Bernhard Oventrop  ( – )
N.∞ vor 1654
  Karl Nelle
  (∞ vor 1654 – )
N.∞ Johannes Wever  ( – )
N.∞ Christian Wolfgang Bubeleber  ( – )
N.∞ Jakob Bongardt  ( – )
N.∞ ca. 1672
  Heinrich Bertram Quitmann
  (∞ ca. 1672 – )
N.∞ Caspar Höinghaus  ( – )
N.∞ Christoph Mumm  ( – )
N.∞ Georg Diedrich Vogt  ( – )
N.∞ ca. 1670
  Konrad Heymanns
  (∞ ca. 1670 – )
N.∞ ca. 1605
  Johann Grimholt
  (∞ ca. 1605 – )
N.∞ Andreas Capito  ( – )
N.∞ Johannes Dinger  ( – )
N.∞ vor 1740
  Johann Philipp Hesse
  (∞ vor 1740 – )
N.∞ Johann Nikolaus Grill  ( – )
N.∞ ca. 1685
  Johann Caspar Büren
  (∞ ca. 1685 – )
N.∞ vor 1655
  Philipp Massard
  (∞ vor 1655 – )
N.∞ vor 1718
  Johann Peter Köster
  (∞ vor 1718 – )
N.∞ Gerhard Hebenstreit  ( – )
N.∞ vor 1620
  Dirk van Velsen
  (∞ vor 1620 – )
N.∞ Wilhelm Heitz  ( – )
N.∞ Daniel Söhngen  ( – )
N.∞ Adolf Heinrich Berninghaus  ( – )
N.∞ Johann Caspar Sieper  ( – )
N.∞ Johann Wilhelm Löhcken  ( – )
N.∞ Johann Hermann Lenneper  ( – )
N.∞ Johannes von der Becke  ( – )
N.∞ vor 1813
  Abraham Garnich
  (∞ vor 1813 – )
N.∞ Anton Jäger  ( – )
N.∞ vor 1600
  Wilhelm Deuster
  (∞ vor 1600 – )
N.∞ Eberhard Hüsemann  ( – )
N.∞ Friedrich Gustav Adolf Schröder  ( – )
N.∞ Peter Siebel  ( – )
N.∞ 1605
  Heinrich Eickhorn
  (∞ 1605 – )
N.∞ vor 1600
  Heinrich Peltzer
  (∞ vor 1600 – )
N.∞ Adam Moesges  ( – )
N.∞ vor 1772
  Heinrich Wilhelm Lembeck
  (∞ vor 1772 – )
N.∞ Johannes Lüttringhausen  ( – )
N.∞ Gerhard Krusebecker  ( – )
N.   ( – )
N.∞ vor 1728
  Wilhelm Rembert Tegeler
  (∞ vor 1728 – )
N.∞ vor 1704
  Diedrich Tiemann
  (∞ vor 1704 – )
N.∞ Ernst Grube  ( – )
N.∞ Hermann Sohlbach  ( – )
N.∞ Tilmann Floß  ( – )
N.∞ Caspar Bloch  ( – )
N.∞ Gottfried Heusch  ( – )
N.∞ Heinrich Ebbinghaus  ( – )
N.∞ Caspar Wilhelm Grund  ( – )
N.∞ Johann Heinrich Wurm  ( – )
N.∞ Johann Thomas Goebel  ( – )
N.   (∞ 1798 – )
N.∞ Stefan Greve  ( – )
N.∞ Gerhard von der Herberg  ( – )
N.∞ vor 1570
  Markus Stute
  (∞ vor 1570 – )
N.∞ Johannes Gater  ( – )
N.∞ Johannes Jentges  ( – )
N.∞ Engelbert Leverkus  ( – )
N.   ( – )
N.∞ Wilhelm Nenninghoven  ( – )
N.∞ ca. 1709
  Peter Herminghaus
  (∞ ca. 1709 – )
N.∞ ca. 1739
  Johann Heinrich Roepe
  (∞ ca. 1739 – )
N.∞ Johann Gottlieb von Groschke  ( – )
N.∞ ca. 1745
  Johann Hermann Bernhard Potthoff
  (∞ ca. 1745 – )
N.∞ vor 1780
  Christian Dietrich Gerbermann
  (∞ vor 1780 – )
N.∞ Johann Bernhard Varnhagen  ( – )
N.∞ Johannes Kaufmann  ( – )
N.∞ Johann Kellermann  ( – )
N.∞ vor 1708
  Johannes Lohmann
  (∞ vor 1708 – )
N.∞ vor 1698
  Johannes Kagenbusch
  (∞ vor 1698 – )
N.∞ Wessel Mellinghaus  ( – )
N.∞ Jakob Lobach  ( – )
N.∞ Ludwig von Schmitz  ( – )
N.∞ Peter Hütz  ( – )
N.∞ vor 1669
  Anton Alefeld
  (∞ vor 1669 – )
N.   (∞ 1801 – )
N.∞ Friedrich Blechen  ( – )
N.∞ Peter Diedrich Stahlschmidt  ( – )
N.∞ ca. 1575
  Albert Dürselen
  (∞ ca. 1575 – )
N.∞ vor 1685
  Johannes Sackermann
  (∞ vor 1685 – )
N.∞ Caspar Schwager  ( – )
N.∞ ca. 1720
  Gerhard Zahn
  (∞ ca. 1720 – )
N.∞ Franz Eichelberg  ( – )
N.∞ Johann Wilhelm Schnitzler  ( – )
N.∞ ca. 1619
  Matthias Maendt
∞ 1625
  Johann Friedrich Hoffmann
  (∞ ca. 1619 – )
N.∞ Lorenz Voß  ( – )
N.∞ vor 1737
  Johannes Bodde
  (∞ vor 1737 – )
N.∞ vor 1670
  Dopf
  (∞ vor 1670 – )
N.∞ Theodor Rütger Schöler  ( – )
N.∞ vor 1650
  Leonhard Leidig
  (∞ vor 1650 – )
N.   ( – )
N.∞ Ludwig Bergholtz  ( – )
N.∞ vor 1641
  Heinrich Vogt
  (∞ vor 1641 – )
N.∞ Abraham Heinrich Stumpf  ( – )

                    ?  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

ÜBERSICHT     SUCHE     FAMILIEN     ORTE     BERUFE     HIGHLIGHTS     PROMINENTE     KONTAKT
HTML-Seite erstellt von Der Stammbaum 5 (5.0.17) (optimiert von F. H.). Informationen zum Programm auf der Homepage 'Der Stammbaum'.